Hadž 2020/1441 h.g.

Ka’ba je prva kibla svih ljudi a govoreći o tome u Časnome Kur’anu se kaže:

Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekkiblagoslovljen je on i putokaz svjetovimaUnjemu su znamenja očevidna – mjesto na kojemje stajao IbrahimI onaj ko uđe u nj treba bitisiguran.

Hodočastiti Hram dužan jeAllaha radisvaki onaj koji je u mogućnostia onaj koji nećeda vjeruje – pazaistaAllah nije ovisan ni okome. (Prijevod značenja-Ali Imran 96-97)

Na osnovu kur’anskih ajeta, vjerodostojnih hadisa Muhammeda s.a.v.s., kao i koncezusa islamskih učenjaka, hadž spada u red farzova tj. strogih obaveza za svakog: punoljetnog, zdravog, slobodnog i imućnog muslimana i muslimanku i to najmanje jedanput u životu.

* * *

ZA PRIMLJEN HADŽ NAGRADA JE ISKLJUČIVO SAMO DŽENNET

Svaki onaj ko ispravno obavi hadž, nadajući se pri tome samo Allahovom zadovoljstvu, nagrada će mu biti Džennet, kao što je to i spomenuto u hadisu, da je Poslanik s.a.v.s. rekao:

“Za ispravno obavljen hadž, nema druge nagrade osim Džennet“ (Buharija)

Osim hadža, muslimanima je poželjno obaviti makar jednom u svom životu i Umru tj. da posjete Ka’bu-Bejtullah u Časnoj Mekki.

Naša agencija za organizaciju hadža i umre iz Beča, koja ujedno posjeduje i regularni certifikat izdat od strane ministarstva hadža u Mekki, pod rednim brojem ZN:5390, svim zainteresovanim muslimanima nudi, da kvalitetno i u skladu vjerskih propisa, ispravno obave hadž i umru.

Ponuda ovogodišnjeg hadžskog programa, uključuje sve troškove oko prevoza u Mekki i Medini, kao i prvu klasu klimatiziranog šatorskog smještaja na Arefatu i Minni, uz obezbjeđenu hranu kao i ljekarsku uslugu. U ovoj ponudi uračunata je i avionska karta, izrada hadžskih viza, profesionalna dugogodišnja ispomoć certificiranog tehničkog i šerijatskog vodiča, sa odličnim poznavanjem arapskog jezika, kao i sve ostale potrebne usluge tokom obavljanja hadža.

Želimo napomenuti i to, da će svaki hadžija od naše agencije dobiti ihrame za hadž, vjerske priručnike, zbirke dova i CD Mp3 predavanja o propisima vezanim za obavljanje hadža, kao i jedan kanister vode ZEM-ZEM, na poklon.

U nadi da ćete se i vi odlučiti za ovu našu ponudu ili ono što se vama najviše svidi a što ujedno predpostavljamo nude i druge turističke agencije ili organizacije, primite naše srdačne selame.

Sve dodatne informacije možete dobiti na:

Tel: 0043/650 531 25 58 e-mail: ishak.ahmetovic@gmail.com ili www.hadz-umra.com

Naš cilj je kvalitetno i ispravno obaviti hadž !!!