Šerijatski Vodič

Ishak ef. Ahmetović Rođen 16.04.1973 u opštini Zvornik. Završio fakultet islamskih nauka na Internacionalnom islamskom Univerzitetu u Medini. Od 1993 god. konstantno obavlja petu islamsku dužnost hadž. Tokom studiranja u Medini, bio je na ispomoći kao...

Naše priče