PROSTORNE GRANICE NA KOJIMA SE OBLAČE IHRAMI
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odredio je pet prostomih granica na kojima se oblače ihrami i svako ко želi obaviti hadž ili umru mora to učiniti na tim prostomim granicama (mikata) ili prije njih, ako već nije u mogućnosti udniti to na samom mikatu. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Na ovim prostomim granicama (mikatima) ihrame oblače njihovi stanovnici i svi oni koji prelaze preko njih, ako žele obaviti hadž ili umru.“ (Buharija i Muslim)

ZUL-HULEJFA
Prostorna granica stanovnika Medine i onih koji dolaze iz tog pravca. Danas se to mjesto zove Ebjar-Alij. Ovaj mikat je udaljen od Mekke 450 km.

DZUHFE

Prostorna granica stanovnika Šama, Egipta, Maroka i onih koji dolaze iz tog pravca. Nalazi se u blizini mjesta po imenu Rabig, ali danas Ijudi oblače ihrame u Rabigu. Ovaj mikat je udaljen od Mekke 183 km.

KARNU-L-MENAZIL

Prostorna granica stanovnika Nedžda (pokrajina Rijada i Kasima) i onih koji dolaze iz tog pravca. Danas se to mjesto zove Es-Sejlul-Kebir. Ovaj mikat je udaljen od Mekke 75 km.

JELEMLEM

Prostorna granica stanovnika Jemena i onih koji dolaze iz tog pravca. Danas Ijudi oblače ihrame u mjestu po imenu Es-Sa’adijeh. Ovaj mikat je udaljen od Mekke 92 km.

ZATU’IRK

Prostorna granica stanovnika Iraka i onih koji dolaze iz tog pravca. Svako ko želi obaviti hadždž ili umru mora obući ihrame i zanijetiti obred na ovim prostornim granicama. Ako bi ih namjerno prošao ne obukavši ihrame na njima mora sevratiti ito učiniti u protivnom zbogtog prestupa mora zaklati kurban. Zaklat će ga u Mekki i podjeliti njenim siromašnim stanovnicima.Oni koji žive između prostornih granica i Mekke, poput stanovnika Džidde, Mustevre, Bedra, Bahre, Ummu-s-Selem, Eš-r Šera’ia, oni oblače ihrame u svojim kućama ili na mjestu gdje odluče obavljati hadždž ili umru. Stanovnici Mekke i oni koji setu zadeseobući će ihrame za hadždž na bilo kojem mjestu u Mekki, a onaj ko želi obaviti ‚umru mora izaći iz granica mekanskog Harema, npr. do Ten’ima.
Kada hadžija obuče ihrame počinje učiti telbiju koja glasi:
„Lebbejkellahumme lebbejke, lebbejke la šerike leke lebbejke, innel-hamde ven-ni’amete leke vel-mulk la šerike leke.“Kada se izgovara telbija?
Ako čovjek obavlja umru izgovara telbiju od oblačenja ihrama i donošenja Kada se izgovara nijeta za ‚umru do onoga trenutka kada počinje tavafiti. Osoba koja obavlja telbija? hadždž uči telbiju od oblačenja ihrama i donošenja nijeta za hadždž do početka bacanja kamenčića na veliko Džemre (prvi dan Bajrama).

ŠTA JE ZABRANJENO U IHRAMIMA?

Nakon što je obukao ihrame na mikatu, onome ko obavlja ‚umru ili hadždž postaju zabranjene sljedeće stvari:

1. Zabranjeno mu je otklanjanje bilo kakvih dlaka sa tijela i rezanje noktiju. Međutim, nije grješan ako bi nešto slučajno spalo sa njegovog tijela, odnosno ako bi iz zaborava ili neznanja odrezao nokte ili uklonio dlake.

2. Osobi koja je u ihramima nije dozvoljeno mirisati tijelo ili odjeću. Ne smeta ako ostanu tragovi mirisa na njegovom tijelu koji je koristio prije oblačenja ihrama s tim da ga je dužan otkloniti sa svoje odjeće.

3. Nije dozvoljeno pokrivati glavu ihramom i svim onim što dolazi uz glavu, poput kape, mahrame ili turbana. Ako iz neznanja ili zaborava pokrije glavu, dužan je to otkloniti nakon što se sjeti ili sazna propis.

4. Nije mu dozvoljeno oblačiti šivenu odjeću na svoje tijelo ili jedan dio tijela, poput majice, košulje, hlača i cipela. Međutim, u slučaju ako nema donjeg ihrama, dozvoljeno mu je obući hlače. Isto tako osoba koja ne može naći papuče dozvoljenojojjeobući cipele.

5. Nije mu dozvoljeno prositi djevojku niti sklapati bračni ugovor, kako sebi tako i drugom. Zabranjen mu je odnos sa ženom i strastveno uživanje bez odnosa. Na ovo ukazuje hadis Osmana, r.a., u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Osobi koja je u ihramima nije dozvoljeno sklapati brak, drugog ženiti i prositi sebi djevojku.“ (Muslim)

6. Ženi nije dozvoljeno dok je u ihramima da oblači rukavice i pokriva lice nikabom.

7. Nije dozvoljeno osobi koja je u ihramima, kao i onome koji nije u ihramima, uzimanje izgubljene stvari u Haremu, poput novca, zlata, srebra, osim u slučaju ako želi da to obznani i da traži njenogvlasnika.

8. Zabranjeno je onome ko je u ihramima, kao i onome ko nije, muškarcu i ženi, unutargranica mekanskog Harema loviti divljač, ubijati i tjerati je, ili pomagati drugome u tome. Osobi koja je u ihramima to je zabranjeno unutar i van granica Harema.

9. Zabranjeno je onome ko je u ihramima, kao i onome ko nije, kidati drveće u Haremu i drugo rastinje koje čovjek nije posadio.

ŠTA JE DOZVOLJENO U IHRAMIMA?

Onome ko je u ihramima dozvoljene su sljedeće stvari: nositi sat, slušalice za uši, prsten, papuče, naočale, pojas i novčanik u kojem čuva svoj imetak. Dozvoljeno mu je da se zaštiti od sunca koristeći suncobran ili krov auta. Dozvoljeno mu je nositi stvari ili prostirku na svojoj glavi, previti ranu, promijeniti ihrame ili ih oprati. Dozvoljeno mu je oprati glavu i tijelo, a ako bi mu i spala koja dlaka nije grješan zbog toga. Ako iz neznanja ili zaborava pokrije glavu, dužan je to otkloniti nakon što se sjeti ili sazna propis.