Prijava za Hadž 2014

kontakt slika
U ovom prilogu možete pogledati izgled hotela Hilton koji je smješten u neposrednoj blizini samog Harrema u Mekki a u kojem agencija preko koje organizujemo i ove godine inša-Allah, odlazak naših haždija iz Austrije na
hadž, posjeduje rezervaciju za smještaj od 5 dana.

Hotel hilton

Hotel Hilton je prvi veliki Hotel koji je izgrađen uz sami Harrem. Ima veliki Shoping Centar od 4 sprata kao i prostorije za klanjane svih radnika koji rade u prostorijama ovog hotela.

hotel hilton restoran

Unutrašnjost hotelskog restorana Hilton, na 3 spratu sa pogledom direktno na Harrem.

hozel hilton pogled sa balkona

Unutrašnjost hotelskog restorana Hilton, na 3 spratu sa pogledom direktno na Harrem.

Posle toga idemo inša-Allah za Medinu, gdje ćemo isto tako ostati 5 dana u Haremu Medine, u jako kvaitetnom hotelu sa doručkom i večerom tokom svih 5 dana našeg boravka u Medini. Nakon toga se vraćamo opet u Mekku, modernim autobusom novije proizvodnje, uključujući klimu i češće pauze u samom putu koji je udaljen 420 km do Mekke. U Mekki ćemo nakon toga biti smješteni 2 dana u jednom pansionu nedaleko od Harrema (4500 m) na lokaciji koja će biti na putu prema Minni, na kojoj je za sve hadžije, obavezan boravak od najmanje 2 dana kao i bacanje kaminčića trećeg dana.
Nakon boravka na Arefatu, i Minni od 2 dana (uz obezbjeđena sva 3 topla obroka i posebne ležaje za spavanje, tokom boravka na Minni kao i neograničeni broj toplih napitaka – čaj i kahva), u ovom pansionu ćemo ostati još 2 dana i nakon toga 12.10. 2014 god. inša-Allah imamo povratni let iz Džede preko Kaira za Beč.

Program za hadžije tokom boravka u Mekki

Tokom našeg prvog boravka u Mekki od 5/6 dana, hadžije koje budu išle u našoj organizaciji na hadž ove godine, drugi ili treći dan nakon što se odmore od puta, moći će organizovano otići da posjete pećinu Hira u kojoj je Poslanik a.s.w.s dobio prvu objavu. Treći ili četvrti dan je planiran da se zajednički ode na Arefat, Muzdelifu i Minnu kako bi se budućim hadžijama iz neposrednog mjesta lakše pokazalo i objasnila svrha i značaj tih mjesta, gdje je tokom obreda obavljanja hadža, kada je velika koncetracija i prisutnost drugih hadžija to veoma teško i skoro neizvodljivo.

Šesti i sedmi dan bi bio slobodan u vezi priprema za odlazak u Medinu i taj dan bi maksimalno proveli u Harremu Ka’be, gdje bi preostalo vrijeme trebali da iskoristimo u što većem ibadetu, tavafeći oko Ka’be, klanjajući nafile i čineći što više zikira, jer će to u našem povratku iz Medine, zbog velike prisutnosti drugih hadžija biti dosta otežavajuće u odnosu kada je gužva u ovom prvom periodu dosta manja, gledajući na period u kojem ćemo mi boraviti tada u Mekki.

Program za hadžije tokom boravka u Medini

Prvi dan našeg dolaska u Medinu će biti prepušten hadžijama da se upoznaju sa odlaskom od hotela do Harema Poslanikove džamije i nazad, kao i oporavka od dugog putovanja. Drugi dan ćemo napraviti zajedničku posjetu džamiji Allahovog poslanika i svakom hadžiji ponaosob objasniti sa kojeg mjesta se treba ispravno uputi selam Poslaniku s.a.w.s. i prvoj dvojici

pravednih halifa, hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru, Allah sa njima bio zadovoljan.

Nakon toga ćemo organizovati zajednički odlazak u Rewdu gdje bi hažijama bilo pojašnjeno do koje granice se proteže Rewda, kako bi svako od njih sigurno obavio 2 rekjata na tom časnom mjestu, za koje je Poslanik s.a.w.s. rekao, da je to bašta od džennetskih bašči. Zbog toga je voma bitno da svaki vodič upozna svakog hadžiju ponaosob o granicama Rewde.

Što se tiče posjete Rewdi i klanjanja dwa rekata za žene, njima će to objasnite jedna od supruga naših studenata koji studiraju u Medini.

U posle podnevnim satima, vjerovatno iza ikindije kada se smanji temperatura, zajednički bi sa svim hadžijama otišli posjetiti i medinsko mezarje, Džennetu-l-Bakijeh u kojem su ukopani mnogi poznati ashabi a u kojem se i dan danas i nigdje više drugo i dalje, ukopavaju stanovnici Medine i svi oni koji tamo presele.

Treći ili četvrti dan našeg boravka u Medini, bi napravili zajednički obilazak poznatih historijskih mjesta kao što su, Uhud i šehidsko mezarje, zatim nakon toga posjetili džamiju Kibletejn, gdje bi klanjali 2 rekjata kao i Hendek i mjesto odakle je Poslanik a.s.w.s. dovio kada je bila bitka na Hendeku.

Na kraju slijedi zajednička posjeta prve džamije u Islamu, mesdžidu Quba, za koju je Poslanik a.s. rekao: ‘’…ko se okupa i ode da u njoj klanaj 2 rekata ima nagradu kao da je obavio umru’’.

Na svakom od ovih mjesta našim hadžijama bi se održalo po jedno kraće izlaganje u kojem bi se svi oni upoznali sa najvažnijim detaljima koji su se desili na tim mjestima. Četvrti dan bi sa našim hadžijama napravili zajedničku posjetu u hotelu gdje su smještene naše hadžije iz Bosne i ujedno bi pozvali i glavne vodiče bosanskih hadžija da posjete naš smještaj i da se obrate našim hadžijama iz Austrije. Peti dan bi ostavili hadžijama da se posvete svojim slobodnim aktivnostima u kupovini i nabavci hadžijskih hedija.

Taj dan bi ujedno bio i dan pripreme za odlazak u Mekku kao i pakovanja svih torbi i drugih stvari vezano za naš odlazak iz Medine za Mekku.

Podsjećamo i to, da će naše hadžije tokom svog boravka u Medini skoro svaku noć nakon jacije namaza imati kraće informativno predavanje vezano za propise hadža i posjete svih mjesta koje budemo obilazili tokom našeg boravka u Medini.
Želimo napomenuti i to da će svaki hadžija od naše organizacije dobiti ihrame za hadž, vjerske priručnike ili podsjetnike, Zbirke dova i CD Mp3 predavanja o propisima vezanim za obavljanje hadža i 10 litara vode ZEM-ZEM

 

Cijena ovog aranžmana, uključujući sve troškove oko prevoza u Mekki i Medini kao i prvu klasu šatorskih smještaja na Minni i Arefatu, uz obezbjeđenu hranu, doručak u Mekki a u Medini doručak i večeru, iznosit će 3950 €. U ovu cijenu je uračunata i avionska karta,
organizacija izdavanja viza, vodička ispomoć i ostale usluge tokom obavljanja hadža.

Razlog ove cijene je neopisivi boravka u Mekki u hotelu Hilton koji se nalazi uz sami Harrem, u odnosu na druge organizacije koje ne posjeduju ovakav jedan smještaj. Visina cijene ovog aranžmana uključuje 3 sedmice, računajući i 2 dana koja se provedu u putu, pa je zbog toga kao i zbog samog smještaja u hotelu Hilton, koji ima hotelski smještaj od 5 zvjezdica uz obezbjedjen doručak tipa, šwedski sto, kao i cijenu po jednom danu a ne po periodu boravka na hadžu, kao što su to drugi smještaji u Mekki uz dodatnu hranu, ihrame, vodu Zem-Zem i vjersku literaturu, kao i dugogodišnje iskustvo i poznavanje arapskog jezika, postigla ovaj nivo.

U nadi da ćete se i vi odlučiti za ovu našu ponudu ili ono što se vama najviše svidi, a što ujedno predpostavljamo nude i druge organizacije, primite naše iskrene selame.

Uz napomenu da video i snimak našeg boravka na hadžu kao i smještaj u hotelu Hilton i našeg smještaja i boravka u Medini, kao i posjetu našim hadžijama koje dolaze preko iz BiH, možete pogledati ispod na video snimcima:

Hadž 2013 god. I dio: Ispraćaj hadžija iz Beča na bečki aerodrom


Hadž 2013 god. II dio: Odlazak sa aerodrome iz Beča do Mekke i boravak u Mekki od 5 dana.


Hadž 2013 god. III dio: Odlazak iz Mekke za Medinu, boravak u Medini, boravak na Arefatu i Muzdelifi i Minni, te povratak iz Džideh za Beč.


Hadž 2012 god. I dio http://www.youtube.com/watch?v=FGbW3nGaNBM Hadž 2012 god. I dio http://www.youtube.com/watch?v=-Qc94sVZr1w Hadž 2012 god. III dio http://www.youtube.com/watch?v=AbQu1dqWvL4 Hadž 2012 god. IV dio http://www.youtube.com/watch?v=79Ai0nd7Wdo

 

Ispraćaj hadžija iz Salzburga Hadž 2012 god. I dio

Ispraćaj hadžija iz Salzburga Hadž 2012 god. II dio


.

Ishak Ahmetović, po 19_ti put vodič našim hadžijama u izvršavanju pete islamske dužnosti-Hadža.

 

Ostale informacije na tel: 0043/650-531 25 58 ili e-mail: ishak.ahmetovic@gmail.com

SKINITE PRIJAVU I POŠALITE JE

KLIKNITE NA –>> PRIJEMNI LIST

ZBOG OGRANIČENOSTI MJESTA, PRIJAVE I REZERVACIJE POŠALJITE ODMAH NA ADRESU
KOJA PIŠE VAM NA PRIJAVI.

 

 

POLASCI NA HADŽ I UMRU
POLASCI NA HADŽ I UMRU