Advertise Here
Advertise Here

Spisak prijavljenih osoba za hadz 2014/1435 h.g

1. Nović Nail - Salzburg

2. TATAREVIĆ Rasim - Salzburg

3. KUKIĆ Ramiz - Graz

4. KUKIĆ Fehima - Graz

5. SIVAC Zejna - Graz

6. BLACA Šerif - Wien

7. BLACA Hajra - Wien

Certificirana akreditacija od strane Ministarstva hadza, Kraljevine Saudijske

card Certificirana akreditacija od strane Ministarstva hadza, Kraljevine Saudijske Arabije, na ime Ishak Ahmetovic. Red. broj 2461 (Bitakatu Munazim) da isti moze nesmetano organizovati odlazak na hadz i umru.


Sumejin komentar iz mekanskog Harrema

Brojač posjeta

Hijri Calendar

  September 2014
  Zul Qida - Zul Hijja 1435
  S M T W T F S
  1
  6
  2
  7
  3
  8
  4
  9
  5
  10
  6
  11
  7
  12
  8
  13
  9
  14
  10
  15
  11
  16
  12
  17
  13
  18
  14
  19
  15
  20
  16
  21
  17
  22
  18
  23
  19
  24
  20
  25
  21
  26
  22
  27
  23
  28
  24
  29
  25
  1
  26
  2
  27
  3
  28
  4
  29
  5
  30
  6
POLASCI NA HADŽ I UMRU
POLASCI NA HADŽ I UMRU